Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • Kalite Yönetim Sistemimizi müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızın katılımıyla geliştirmek.
 • Toplu katılım ilkesi ile daima müşteri memnuniyetini esas almak ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı amaçlamaktır.
 • Sistemimizde sürekli iyileştirmeyi, yönetimin belirlediği hedefler doğrultusunda gerçekleştirmek.
 • Üretimde verimliliği sağlayarak, kaliteli, sorunsuz ve güvenilir ürünler üreterek, sürekli iyileştirme çalışmaları ile müşteri memnuniyetini artırmak üzere gerekli idari ve teknik tüm tedbirleri almaktadır.
 • Zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği için riskleri belirlemeyi,  değerlendirmeyi, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm riskler için gerekli kontrolleri uygulamayı, oluşabilecek uygunsuzlukları düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi, iş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi, Kalite Yönetim Süreçlerinin performansını ölçerek sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
 • Ortak katılım ve çabalar ile sürekli gelişme anlayışı içinde teknolojik gelişmeleri takip etmek.
 • Ürün kalitesini ulusal ve uluslararası standartlarla birlikte yasal standartlara uygun olarak, ekonomik şekilde, verimli ve istenen teslim süresi içinde üreterek müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Firmamızın yapı taşlarını oluşturan çalışanlarımızı sürekli eğiterek, niteliklerini yükseltmek, bilinçlendirmek ve sistemin devamlılığını sağlamak için eğitimin sürekliliğine önem vermek
 • Çalışanlarını aktif katılıma özendirmek ve açık haberleşme ortamı sağlamak.
 • Ürüne ait tüm yaşanabilecek olumsuzluklar için alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıylaen aza indirgeyerek; işimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılayarak yaratılan kalite farkı ile kalem sektöründe lider konuma gelmek.·       Ürün Güvenliği, Kalite,  Müşteri Memnuniyeti,  Bilgi Güvenliği, Sosyal Sorumluluk, Çevre, Enerji ile İş Sağlığı ve Güvenliği ‘ne olan etkileri kontrol etmeyi, tüm bu yönetim sistemlerinde sürekli iyileşmeyi ve gelişim sağlamak.
 • Doğal kaynakların ve enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılayarak; çalışanlarımızdaki farkındalığı artırıp katılımı sağlayarak, sürekli iyileştirme yaparak çalışacağımızı taahhüt ediyoruz.
   

PENSAN KALEM A.Ş.
GENEL MÜDÜR

Bilgilendirme

Mağazamız hazırlık aşamasındadır.


Bilgilendirme

YouTube sayfamız hazırlık aşamasındadır..